FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLËZOR mb. libr.

  • Që zhvillohet shkallë-shkallë, që bëhet pak nga pak, që ndodh ngadalë, që nuk kryhet menjëherë. Ndryshim (kalim) shkallëzor. Shndërrime shkallëzore. Shthurje shkallëzore. Ecuri shkallëzore. Ngushtimi shkallëzor i dallimeve ndërmjet qytetit dhe fshatit.