FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLAQ mb. mospërf.

  • 1. I shkalluar; budalla.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Shkallaqit i lëshojnë rrugë.