FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLE f.

  • Laku i litarit, që varet në anë të samarit dhe që shërben për të vënë këmbën në të, kur hipim në kafshë. Vë këmbën në shkalle.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →