FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLE f.

  • Laku i litarit, që varet në anë të samarit dhe që shërben për të vënë këmbën në të, kur hipim në kafshë. Vë këmbën në shkalle.