FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLOR mb. spec.

  • 1. Që bëhet me shkallë (me gradë). Matje shkallore matje me gradë.
  • 2. Që paraqitet i zvogëluar ose i zmadhuar sipas shkallës përkatëse në një hartë a në një vizatim. Shenja shkallore.