FJALË

Fjalor Shqip

SHKAPËRCIM m.

  • 1. Kapërcim, kalim.
  • 2. fig. vjet. Faj i vogël, shkelje e lehtë e ligjit a e një zakoni.