FJALË

Fjalor Shqip

SHKAPËRDAHEM vetv.

  • 1. vet. Shpërndahem andej-këtej. Dhentë u shkapërdanë. Iu shkapërdanë mendimet.
  • 2. Pës. e SHKAPËRDAJ.