FJALË

Fjalor Shqip

SHKAPËRDERDHJE f.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve SHKAPËRDERDH, SHKAPËRDERDHEM. Shkapërderdhja e forcave.