FJALË

Fjalor Shqip

SHKAPËRTHIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHKAPËRTHEJ, SHKAPËRTHEHET.