FJALË

Fjalor Shqip

SHKARËZEJ kal.

  • 1. Zhgërryej, tërheq zvarrë nëpër pluhur a nëpër baltë; prish, bëj lesh e li. Mos e shkarëze duhanin në tokë! E shkarëzyen barin (kashtën).
  • 2. fig. Poshtëroj, marr nëpër këmbë; përbuz. Nuk i shkarëzen zakonet e mira. Mos ia shkarëze gjellët!

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →