FJALË

Fjalor Shqip

SHKARËZIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHKARËZEJ, SHKARËZEHEM.
  • 2. fig. Poshtërim; përbuzje.