FJALË

Fjalor Shqip

SHKARËZITEM vetv.

  • Rrëshqas në një shkarëzimë. Shkarëziten fëmijët. Shkarëziten mbi dëborë.