FJALË

Fjalor Shqip

SHKARBONIZOJ kal. tek.

  • Heq karbonin që përmbajnë disa metale. Shkarbonizoi gizën i heq karbonin gizës për ta shndërruar në hekur ose në çelik.