FJALË

Fjalor Shqip

SHKARJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes SHKAS. Shkarja e tokës. gjeol. Shkarja e dheut. Shkarja e rrugës. Shkarja e plaçkave të barkut. Shkarje në objektivizëm (në pozita të gabuara). Ujitje me shkarje.
  • 2. Vendi ku ka shkarë dheu. Shkarje e madhe. Kishte dy shkarje dheu.
  • 3. Gabim që bëhet padashur ose pa e kuptuar; shmangie nga rruga e drejtë. Shkarje e palejueshme. Shkarje e rëndë. Shkarje politike.