FJALË

Fjalor Shqip

SHKARKESË f. elektr.

  • Shkarkim. Shkarkesë elektrike. Zona e shkarkesave.