FJALË

Fjalor Shqip

SHKARKIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHKARKOJ, SHKARKOHEM. Shkarkimi i tullave (i betonit, i lëndës së drurit). Shkarkimi i baterive (i akumulatorit). Shkarkimi i ujërave të tepërta. Shkarkimi nga detyra. Tuneli (pusi) i shkarkimit. Gryka e shkarkimit.
  • 2. elektr. Kalimi i menjëhershëm i një ngarkese elektrike nga një trup në një tjetër. Shkarkim elektrik. Shkarkime atmosferike rrufe.