FJALË

Fjalor Shqip

SHKARKUES m.

  • 1. Punëtori që shkarkon vagonët kur dalin nga miniera; punëtori që shkarkon trupat nga kamioni (në sharrat). Shkarkuesit e vagonëve. Shkarkuesit e trupave.
  • 2. hidrotek. E çarë në pjesën e sipërme të digës, kapërderdhës a tunel, që shërben për të shkarkuar ujin e tepërt të një rezervuari. Shkarkues sipërfaqësor. Shkarkues thellësie. Shkarkuesi i rezervuarit.
  • 3. elektr. Aparat elektrik që shërben për të ruajtur pajisjet elektrike nga mbitensioni dhe që është i përbërë prej dy elektrodash, ndërmjet të cilave ndodh një shkarkesë elektrike kur tensioni arrin një vlerë të caktuar; rrufepritës. Shkarkues i thjeshtë. Shkarkues sferik. Shkarkues me disqe (me shkëndija).

SHKARKUES mb.

  • Që ka të bëjë me shkarkimin; që shërben për të shkarkuar. Kanal shkarkues. Gyp shkarkues. Aftësia shkarkuese e një vepre hidroteknike.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →