FJALË

Fjalor Shqip

SHKATHTËSIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHKATHTËSOJ, SHKATHTËSOHEM. Shkathtësimi i nxënësve (i fëmijëve). Shkathtësimi i ushtarëve (në veprimet luftarake).