FJALË

Fjalor Shqip

SHKODRANISHTE f.

  • E folmja e qytetit të Shkodrës dhe e rrethinave të tij. Shkodranishtja letrare variant i shqipes letrare, i formuar kryesisht mbi bazën e së folmes së qytetit të Shkodrës dhe të rrethinave të tij.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →