FJALË

Fjalor Shqip

SHKODRANISHTE f.

  • E folmja e qytetit të Shkodrës dhe e rrethinave të tij. Shkodranishtja letrare variant i shqipes letrare, i formuar kryesisht mbi bazën e së folmes së qytetit të Shkodrës dhe të rrethinave të tij.