FJALË

Fjalor Shqip

SHKOKËRROJ kal. krahin.

  • Shkoq, shkokëloj. Shkokërroj misër. Shkokërroj rrushin.