FJALË

Fjalor Shqip

SHKOKËRROJ kal. krahin.

  • Shkoq, shkokëloj. Shkokërroj misër. Shkokërroj rrushin.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →