FJALË

Fjalor Shqip

SHKOLITUR mb.

  • Që është shqitur, që është shkolitur. Ulluk i shkolitur. Zarf i shkolitur.