FJALË

Fjalor Shqip

SHKOLLARIZËM m. keq.

  • Trajtimi i çështjeve ashtu si veprohet në shkollë a si veprojnë nxënësit e shkollës tetëvjeçare; mënyrë e thjeshtuar, e ngushtë dhe jokrijuese për trajtimin a për studimin e çështjeve. Shfaqje të shkollarizmit. Bie në shkollarizëm.