FJALË

Fjalor Shqip

SHKOMBËTARIZOJ kal.

  1. E bëj të humbasë tiparet themelore që e dallojnë si pjesëtar të një kombësie a të një kombi (gjuhën, kulturën, zakonet etj.), e bëj të humbasë kombësinë. Pushtuesit përpiqen t'i shkombëtarizojnë popujt e shtypur.