FJALË

Fjalor Shqip

SHKOMBËTARIZOJ kal.

  1. E bëj të humbasë tiparet themelore që e dallojnë si pjesëtar të një kombësie a të një kombi (gjuhën, kulturën, zakonet etj.), e bëj të humbasë kombësinë. Pushtuesit përpiqen t'i shkombëtarizojnë popujt e shtypur.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →