FJALË

Fjalor Shqip

SHKOMBËTARIZUES mb.

  • Që i shërben shkombëtarizimit, që ka për qëllim shkombëtarizimin. Masa shkombëtarizuese. Veprimtari (politikë, propagandë) shkombëtarizuese.