FJALË

Fjalor Shqip

SHKOMBËTARIZUES mb.

  • Që i shërben shkombëtarizimit, që ka për qëllim shkombëtarizimin. Masa shkombëtarizuese. Veprimtari (politikë, propagandë) shkombëtarizuese.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →