FJALË

Fjalor Shqip

SHKOQIT kal.

  • 1. Sqaroj një çështje me hollësi, shpjegoj qartë diçka; zbërthej; parashtroj, shtjelloj. E shkoqitëm punën. Shkoqit fjalët e dikujt. Na e shkoqiti fill e për pe (gjerë e gjatë). Pa na e shkoqit më mirë! I shkoqiti detyrat një nga një.
  • 2. bised. Dalloj, shquaj. Shkoqitëm së largu ca njerëz (ca shtëpi). Nuk e shkoqiti dot se ç'ishte shkruar.