FJALË

Fjalor Shqip

SHKOQITUR mb.

  1. I hollësishëm, i imët, i zbërthyer; i qartë, që nuk lë vend për dyshim a moskuptim. Përgjigje e shkoqitur. Rregullat të jenë më të shkoqitura! T'i kemi fjalët të shkoqitura!