FJALË

Fjalor Shqip

SHKORDHËT mb.

  • 1. I shfryrë.
  • 2. I shkrehur, i zdërlaqur, i qullët, pa fuqi. Pse rri si i shkordhët?