FJALË

Fjalor Shqip

SHKRESOR mb.

  • Që ka të bëjë me shkresat, që u takon shkresave; që bëhet me anë të shkresave. Veprime shkresore. Të dhëna shkresore.