FJALË

Fjalor Shqip

SHTATËQIND num. them.

  • 1. Numri që shënon një sasi të barabartë me shtatë herë njëqind. Shtatëqind veta. Shtatëqind hektarë. Shtatëqind vjet. Shtatëqind faqe.
  • 2. përd. num. rresht. I shtatëqindtë. Kabina shtatëqind. Në faqen shtatëqind.