FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: siperfaqesor.

SIPËRFAQËSOR mb.

  • 1. Që gjendet në sipërfaqe, i sipërfaqes, jo i thellë; që ndodh a që bëhet në sipërfaqe, jo në thellësi. Ujëra sipërfaqësore. Shtresë sipërfaqësore. Shkarkues sipërfaqësor. tek. Frymëmarrje sipërfaqësore. mjek. frymëmarrje jo e thellë.
  • 2. fig. I sipërfaqshëm; kund. i thellë; i thelluar. Trajtim sipërfaqësor i një çështjeje (i një dukurie).