FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: sipermarres.

SIPËRMARRËS m.

  • Pronar kapitalist që drejton një ndërmarrje të vetën ose që merr përsipër të bëjë një punë për të tjerë, duke nxjerrë fitime për vete. Sipërmarrësit kapitalistë. Sipërmarrësit e mëdhenj. Sipërmarrësit e ndërtimeve. Sipërmarrësi i teatrit. Fitimet e sipërmarrësve.

SIPËRMARRËS mb.

  • 1. Që merr përsipër të bëjë punë për të tjerët, duke nxjerrë fitime për vete (në ekonominë kapitalistë). Shoqëri sipërmarrëse kapitaliste.
  • 2. Që ka të bëjë me sipërmarrësit kapitalistë, i sipërmarrësve. Qarqet sipërmarrëse.