FJALË

Fjalor Shqip

Gjuha Sllovene (sllovenishtja) - gjuhë zyrtare e Sllovenisë që flitet nga populli slloven.