FJALË

Fjalor Shqip

TASHME f.

  • 1. E tanishmja. E tashmja e bukur (heroike, madhështore). Kërkesat (detyrat) e së tashmes. Punojmë për të tashmen dhe për të ardhmen. Nuk e shkëput të kaluarën nga e tashmja.
  • 2. gjuh. Koha e tashme. E tashmja historike. E tashmja e dëftores (e lidhores).