FJALË

Fjalor Shqip

TERMO- fjalëform.

  • Pjesë e parë e disa fjalëve të përbëra me kuptimin «që lidhet me nxehtësinë; që mbështetet në veprimin e nxehtësisë a të energjisë së saj, që bëhet me ndihmën e nxehtësisë; që i përket nxehtësisë, i nxehtësisë»; p.sh. termobërthamor, termorregullator, termosterilizim etj.