FJALË

Fjalor Shqip

THARET vetv.

  1. Pritet nga fara e ngjizet (për qumështin); bëhet i thartë, tharmëtohet, prishet. Tharet shpejt vera e hapur. Kur tharet qumështi, e bëjnë gjizë. U thar kosi. S'e lë bukën të tharet.