FJALË

Fjalor Shqip

VËLLAMËRI f. etnogr.

  • 1. Një nga doket e hershme, që kishte për qëllim të forconte miqësinë ndërmjet dy të rinjve a dy burrave, duke pirë një pikë gjak nga njëri-tjetri; lidhja që kishin vëllamët midis tyre, të qenët vëllam me dikë. Vëllamëri e fortë. Kishte vëllamëri me të.
  • 2. përmb. Tërësia e vëllamëve, vëllamët. U mblodh vëllamëria.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →