FJALË

Fjalor Shqip

VËLLAZËROR mb.

  • 1. Që ka të bëjë me lidhjet ndërmjet vëllezërve, i vëllezërve. Lidhje vëllazërore.
  • 2. Shumë i afërt e i ngushtë, i ngrohtë e i dashur, si ajo që bashkon e lidh vëllezërit, si prej vëllai. Dashuri (miqësi, marrëdhënie) vëllazërore. Bashkëpunim (bashkim) vëllazëror. Ndihmë vëllazërore. Pritje vëllazërore. Ushqen ndjenja vëllazërore.