FJALË

Fjalor Shqip

VËLLAZËRUAR mb.

  • 1. Që ka krijuar marrëdhënie vëllazërore ose miqësie shumë të ngushtë me dikë, që është bërë si vëlla me të; që ka pushuar grindjet a luftën vëllavrasëse me dikë, që është vëllazëruar me të. Njerëz të vëllazëruar. Popuj të vëllazëruar.
  • 2. etnogr. Që është bërë vëllam me dikë tjetër.