FJALË

Fjalor Shqip

VËLLIM m.

  • 1. Madhësia e diçkaje që ka gjatësi, lartësi e gjerësi dhe që matet me njësi kubike; pjesa e hapësirës që zë një trup. Vëllimi i arkës (i dollapit...). Vëllimi i ndërtesës.
  • 2. gjeom. Hapësira që zë një trup gjeometrik, që ka tri përmasa dhe kufizohet nga sipërfaqe. Vëllimi i kubit (i cilindrit).
  • 3. Sasi a masë e diçkaje (e një pune, e njohurive etj.). Vëllimi i punës (i ndërtimeve). Vëllimi i përgjithshëm i prodhimit industrial. Vëllimi i njohurive të fituara.
  • 4. Libër i botuar më vete, libër si vepër e veçantë; secili nga librat e veçantë e zakonisht të trashë të një vepre që botohet në seri, pjesë e një vepre të caktuar që shtypet në disa libra. Vëllimi i parë i Fjalorit. Vëllim me vjersha (me tregime, me studime). Pjesa e parë e vëllimit. Enciklopedia në dhjetë vëllime. Biblioteka ka mijëra vëllime.
  • 5. fiz., muz. Shkalla e lartësisë a e intensitetit të tingullit, fuqia e zërit.