FJALË

Fjalor Shqip

VËLLIMMATËS m. spec.

  • Pajisje e posaçme për të matur vëllimin e një trupi (kur nuk mund të përcaktohet duke e zhytur në ujë e duke llogaritur vëllimin e ujit të zhvendosur).