FJALË

Fjalor Shqip

VËLLIMOR mb. spec.

  • Që ka të bëjë me vëllimin e diçkaje, që i përket vëllimit, i vëllimit. Shtrirje vëllimore.