FJALË

Fjalor Shqip

VËLLIMSHËM mb.

  • 1. Që zë shumë vend, që ka vëllim të madh. Objekt i vëllimshëm.
  • 2. Që ka shumë fletë, i trashë, i madh (për librin); që është në shumë vëllime. Roman i vëllimshëm. Vepër e vëllimshme.
  • 3. Që është në sasi të madhe, i madh, i shumtë. Punë e vëllimshme.