FJALË

Fjalor Shqip

VITHIS kal.

  • Bëj që të shembet e të futet në dhe, bëj që të humbasë në dhe, shemb, rrëzoj poshtë. Tërmeti e vithisi fshatin.