FJALË

Fjalor Shqip

Zhakëria - f. hist. kryengritje fshatare në Francë mv v. 1358, rezistencë e të varfërve ndaj të pasurve