FJALË

Fjalor Shqip

ZHANËR m.

  1. Term që përdoret në arte e zakonisht në letërsi në vend të termit nënlloj, por që shpesh ngatërrohet edhe me gjini (lloj)
  2. Gjini, lloj, kategori, mënyrë, stil.