FJALË

Fjalor Shqip

ZHDUKJE f.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve ZHDUK, ZHDUKEM. Zhdukja e papunësisë (e mjerimit, e prapambetjes, e analfabetizmit). Zhdukja e pasojave të tërmetit. Zhdukja e dallimeve ndërmjet fshatit e qytetit.