FJALË

Fjalor Shqip

afrim m.sh.

  1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve AFROJ, AFROHEM. Afrim i shpejtë (i dukshëm). Afrimi i pranverës (i festës). Afrimi i kongresit (i përvjetorit). Afrimi me shokët. Afrimi me bazën. Afrimi i mësuesit me nxënësit. Afrimi i shkollës me jetën. Shartim me afrim. bujq.
SHQIPFUL