FJALË

Fjalor Shqip

Afrika

  1. është një nga shtat kontinentetbotë. Populli i afrikës njihet si popiulli afrikan, gjinia mashkullore afrikani, femrore afrikane, shumësi afrikanët.