FJALË

Fjalor Shqip

afrikate f.sh.gjuh.

  1. Bashkëtingëllore që nis të shqiptohet si bashkëtingëllore shpërthyese dhe mbaron si bashkëtingëllore fërkimore (p.sh. c, f, x, xh)