FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: aleance.

Aleancë f.sh. -

  1. Lidhje miqësore që bëjnë ndërmjet tyre dy a me shumë shtete për qëllime e veprime të përbashkëta politike dhe ushtarake; besëlidhje. Aleancë politike (ushtarake). Aleancë mbrojtëse. Aleancë dypalëshe (trepalëshe). Bën (lidh) aleancë, Hyn në aleancë.
  2. Lidhje e ngushtë politike ndërmjet klasash ose grupesh shoqërore mbi bazën e interesave dhe të qëllimeve të përbashkëta. Aleancë luftarake (revolucionare). Aleanca midis klasës punëtore dhe fshatarësie. Forcon (çelikos) aleancën.