FJALË

Fjalor Shqip

Besëlidhje f.sh. - Marrëveshje për një qëllim të përbashkët, që mbështetet në zotimin solemn të pjesëmarrësve, lidhje për veprime të përbashkëta; aleancë. Besëlidhja shqiptare. Besëlidhja e malësorëve. Besëlidhja e Lezhës. Kuvendi i besëlidhjes. Bënë (krijuan, formuan) një besëlidhje. Hynë në besëlidhje.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →